Fyzioterapie

Fyzioterapie diagnostikuje a léčí funkční poruchy pohybového aparátu, které vznikají z různých příčin, jako jsou poruchy pohybového vývoje v dětství, sedavý životní styl, psychický stres, neurologická onemocnění, onemocnění vnitřních orgánů a podobně.

Ve své praxi kombinuji metody na vývojovém principu (prvky dynamické neuromuskulární stabilizace a Vojtovy metody) a techniky manuální medicíny (mobilizace kloubů a měkkých tkání). Při diagnostice i terapii využívám klíčových poloh inspirovaných
motorickým vývojem dítěte a jejich modifikací, při práci s klientem vycházím z principů Feldenkraisovy metody – respektující, nedirektivní, nehodnotící přístup, vytváření nových pohybových strategií, rozvoj sebepoznání, aktivní účast klienta.

Ke klientům přistupuji holisticky a individuálně – zohledňuji celkový psychosomatický stav a individuální strukturální vlastnosti organismu: stav měkkých tkání (např. hypermobilita) a případné strukturální deformity (skolióza, plochonoží apod.);
přítomnost myofasciálních poruch (triggerpointy, svalové spazmy, periostové body apod.) a pohybové stereotypy, které jsou obrazem funkce nervového systému (schopnost relaxace, kinestezie – vnímání vlastního těla a jeho pohybu v prostoru,
časoprostorová koordinace pohybu aj.). Na základě komplexního vyšetření a po dohodě s klientem vytvoříme terapeutický plán, který odpovídá jeho potřebám.

Napište mi