O metodě

Feldenkraisova® metoda je celosvětově rozšířeným pohybově výchovně-psychosomatickým přístupem, který využívá pohyb jako prostředek v procesu učení. Využívá neuroplasticity mozku (tj. jeho celoživotní schopnosti učení a adaptace) k rozvíjení celkového potenciálu a tím ke zlepšení kvality života. Metoda existuje ve dvou variantách: individuální lekce (Functional integration®) a skupinové lekce (Awareness Through Movement®). Pro obě formy je společné, že lektor zprostředkovává klientovi informaci o tom, jak se klient pohybuje a nabízí mu nové možnosti. Pokud je nervovému systému nabídnuta výhodnější pohybová strategie, nervový systém ji integruje a používá ji pak v běžných situacích. Dochází k optimalizaci vzorců pohybu, rozšíření pohybového repertoáru, odstranění přílišného napětí. Tyto změny na úrovni pohybu se pozitivním způsobem odrážejí také ve vzorcích myšlení, jednání a prožívání.

Individuální lekce

Functional Integration® (FI) – je individuální lekce Feldenkraisovy® metody, při které klient leží na speciálním lehátku. Lektor mu pomocí jemných nedirektivních a specifických pohybů a doteků zprostředkuje zpětnou vazbu o jeho nervosvalových vzorcích a následně mu nabízí nové funkční možnosti, v nových souvislostech. Lekce je vždy utvářena na míru přáním a možnostem klienta. Výsledkem jsou často výrazná zlepšení držení těla a kvality pohybu.

Lekce ve skupině

Awareness Through Movement® (ATM) – „pohybem k sebeuvědomění“ je označením skupinových lekcí, které jsou vedeny verbálně lektorem. Prostřednictvím jemných, nedirektivních, nemechanicky opakovaných pohybů s cíleným zaměřováním pozornosti se prohlubuje kvalita kinestetického vnímání pohybu. Během lekce jsou pohyby prováděny aktivně, některé sekvence však mohou být záměrně vedeny pouze v představě. Lektor nabízí klientům varianty pohybu v různých situacích a neobvyklých souvislostech. Pohyb se stává účelným, koordinovaným, dochází k postupné eliminaci nadbytečného, tzv. „parazitního“ úsilí. Kromě pozitivních změn kvality pohybu často dochází ke zlepšení i na psychické úrovni.

Pro koho je metoda vhodná?

Feldenkraisova® metoda je vhodná pro každého bez ohledu na psychosomatickou kondici. Pro své účinky je využívána nejen při bolestivých obtížích pohybového aparátu, neurologických onemocněních a nejrůznějších psychosomatických poruchách. Je také často vyhledávána sportovci, tanečníky, herci a hudebníky pro zlepšení sportovních a pohybových výkonů, rozvoj uměleckého a pohybového potenciálu či prevenci sportovních zranění a profesionálních onemocnění.

Co Feldenkraisova® metoda přináší?

  • Vzpřímené držení těla a pozitivní změny dýchání
  • Zlepšení rovnováhy, flexibility a koordinace pohybu
  • Prevence opotřebení pohybového aparátu a snížení bolestí
  • Zlepšení kinestetického vnímání, sebeuvědomění a rozvoj spontaneity
  • Pozitivní změny vzorců myšlení, vnímání a prožívání
  • Zlepšení koncentrace a kvality spánku
  • Optimalizace procesu učení v různých oblastech života
  • Celkové zlepšení kvality života

Moshé Feldenkrais Dsc. (1904 – 1984)

Moshe Feldenkrais byl velmi všestrannou osobností. Již v mladém věku zkoumal obranné pohybové reakce při sebeobraně, věnoval se Jiu-Jitsu a tyto techniky vyučoval v okruhu svých přátel. Později v Paříži vystudoval jadernou fyziku a pracoval v proslulé laboratoři Frédérica – Joliota Curieho. Feldenkrais je autorem několika fyzikálních patentů. Tvůrce Juda, Prof. Kano si jej vybral jako svého žáka a pověřil jej rozšířením Juda v Evropě. Feldenkrais tak v Paříži založil jeden z prvních Judo-klubů na evropském kontinentu. Jednou ze zásadních motivací k tvorbě metody bylo jeho opakované závažné zranění kolene. Feldenkraisova® metoda jako jedna z historicky prvních využívá také znalostí psychomotorického vývoje dítěte, jako je tomu dnes například u mnoha metod moderní rehabilitace. Metoda tedy vznikla syntézou Feldenkraisových rozsáhlých znalostí a zkušeností z bojových umění, fyziky, biomechaniky, anatomie, neurofyziologie a psychologie.

Napište mi